City logistics - a strategic element of sustainable urban development
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Transportation Research Procedia
ISSN
2352-1465
EISSN
Wydawca
Elsevier
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
16
Strony od-do
158-164
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
city logistics, urban transport solutions, green cities
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
2nd International Conference on Green Cities - Green Logistics for Greener Cities
Początek konferencji
2016-03-02
Koniec konferencji
2016-03-03
Lokalizacja konferencji
Szczecin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The main purpose of this article is to present the basic development trends in the logistics area of the city, some concept of sustainable logistics and innovative technologies prerequisites to its implementation. The author shows such intelligent technologies as e.g. intelligent traffic control, modular containers, which help to improve utilization of vehicle capacity, and alternative means of transport. This will help to reduce the load on the road infrastructure, thus improving the quality of the environment and life in the city. The main trend in sustainable city logistics is cooperation between suppliers, customers and the public administration. Implementation of intelligent logistics requires developing of new business models, enabling to generate benefits not only for the city, but also its operating entities.
Inne
System-identifier
UO5cc0a9b77c304dd790bdb3174a0ece51
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych