Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw niefinansowych według znowelizowanej do 2015 roku ustawy o rachunkowości
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Roczniki Ekonomii i Zarządzania
ISSN
2081-1837
EISSN
Wydawca
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
7-58
Numer tomu
8 (44)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Sprawozdawczość finansowa
przedsiębiorstwa niefinansowe
ustawa o rachunkowości - stan aktualny
EN
Financial reporting
non-financial corporations
the Accounting Act-current status
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article discussed the essence and diversity of financial statements of non-financial firms drawn mandatory under the provisions of the Accounting Act. After the analysis are shown different shapes, structure and information content of financial statements of non-financial corporations. The nature and shape of the financial statements affect the nature and size of the unit, as well as the choices made by individuals in the field selected and applied by the entity's accounting policies. The evolution of the shape and content of the financial statements significantly improves communication units with the environment.
Język
PL
Treść
W artykule omówiona została istota i różnorodność sprawozdania finansowego przedsiębiorstw niefinansowych sporządzanego obligatoryjnie na mocy przepisów Ustawy o rachunkowości. Po przeprowadzeniu analizy widoczne są różne kształty, struktura i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw niefinansowych. Na charakter i kształt sprawozdania finansowego mają wpływ charakter i wielkość jednostki, a także wybory dokonywane przez jednostki w zakresie wybranych i stosowanych przez daną jednostkę zasad rachunkowości. Ewolucja kształtu i zawartości sprawozdania finansowego zdecydowanie poprawia komunikację jednostek z otoczeniem.
Inne
System-identifier
91130
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych