Analiza wskaźnikowa zróżnicowania rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005-2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii i Zarządzania (Uniwersytet w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Ekonomia i Środowisko
ISSN
0867-8898
EISSN
2300-6420
Wydawca
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1(56)
Strony od-do
76-97
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,1
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
Rozwój zrównoważony
Wielowymiarowa analiza porównawcza
Rozwój społeczny
Analiza wskaźnikowa
angielski
Sustainable development
Multi-dimensional comparative analysis
Social development
Ratio analysis
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W opracowaniu przedstawiono wielowymiarową ocenę zróżnicowania rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005-2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ocena ta została dokonana na podstawie zintegrowanego systemu wskaźników indywidualnych w rozbiciu na poszczególne obszary tematyczne. Ze względu na zakres analizy wyniki badań przedstawiono w dwóch opracowaniach. Niniejsze opracowanie poświęcono analizie regionalnego zróżnicowania wartości zmiennych objaśniających rozwój społeczny oraz dynamicznej analizie obejmującej porównanie wartości tych zmiennych w obrębie każdego obszaru tematycznego w latach 2005 oraz 2013. (fragment tekstu)
Język
angielski
Treść
The paper presents the results of the research on diversification in the social development of Polish voivodeships between 2005 and 2013 in the context of realizing the idea of sustainable development. The level of social development of the regions in this study was assessed through the use of individual indicators. The results of this approach were organized using individual indicators in the order by the level of social differentiation of the regions, their classification and spatial and temporal trend analysis. The study used the data from Local Data Bank of Central Statistical Office of Poland. (author's abstract)
Cechy publikacji
Artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5804ac52c2dcf9a2140ead2a