Celulozowe wyroby medyczne modyfikowane nanochitozanem – wpływ modyfikacji na czystość chemiczną, strukturę oraz właściwości antybakteryjne
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Książka
Tytuł książki
59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-60988-23-7
Wydawca
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Celulozowe wyroby medyczne modyfikowane nanochitozanem – wpływ modyfikacji na czystość chemiczną, strukturę oraz właściwości antybakteryjne
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
157
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,029
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
PTChem 2016
Nazwa konferencji
59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Początek konferencji
2016-09-19
Koniec konferencji
2016-09-23
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celulozowe włókniny modyfikowane nanocząsteczkami chitozanu poddano charakterystyce fizykochemicznej, morfologicznej i fizykomechanicznej w zakresie możliwości zastosowania ich jako potencjalne produkty o przeznaczeniu medycznym do wytwarzania tamponów ginekologicznych. Celem pracy była ocena wpływu dodatku nanocząstek chitozanu na aktywność biologiczną oraz toksykologię. Opracowano metodykę badań wyrobów ginekologicznych w zakresie oceny właściwości użytkowych, czystości chemicznej po procesie symulującym użytkowanie oraz po ekstrakcji nadmiernej [1]. Wykonano badania morfologiczne pozwalające ocenić wpływ procesów ekstrakcyjnych na strukturę włókien. Przeprowadzono również badania aktywności antybakteryjnej wobec E. coli iS. aureus oraz antygrzybicznej wobec C.albicans [2]. [1] Jóźwicka J. et al., FTEE, 2012, 6A, 128-134. [2] Niekraszewicz A. et al., FTEE, 2007, 15, 1(60), 101-105.
Inne
System-identifier
PBN-R:780509