Dyskryminacja: przyczyny-przejawy-sposoby zapobiegania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Politologii i Dziennikarstwa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2016
Główny język publikacji
polski
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
177
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
1
Wydawca
Wydawnictwo UMCS
Miejsce wydania
Lublin
ISBN
978-83-7784-896-8
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
10
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
Słowa kluczowe
polski
mniejszości narodowe i etniczne,
kampanie społeczne,
kobiety,
samorząd gminny,
osoby starsze,
Rosenberg,
wykluczenie informacyjne,
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE
Streszczenia
Język
polski
Treść
Dyskryminacja jest zjawiskiem stale obecnym we współczesnym świecie. Nieracjonalne różnicowanie jednostek bądź grup ze względu na płeć, rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, wiek, miejsce zamieszkania lub z jakichkolwiek innych przyczyn staje się niejednokrotnie praktyką stosowaną w poszczególnych państwach zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej. Celem publikacji oddanej do rąk czytelników jest przedstawienie przejawów dyskryminacji, jej przyczyn oraz sposobów jej przeciwdziałania. Zakaz dyskryminacji jest jedną z fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego zawartą w takich dokumentach jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, czy Traktacie o Unii Europejskiej. Mimo uregulowań prawnych zabraniających dyskryminacji przyjętych na forum międzynarodowym oraz w aktach prawa wewnętrznego poszczególnych państw, przeciwdziałanie dyskryminacji we współczesnym świecie pozostaje wciąż zadaniem trudnym z uwagi na zakorzenione w społeczeństwach stereotypy, mity, różnice kulturowe, czy wręcz niewiedzę.
Język
Treść
Cechy publikacji
monografia naukowa
publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
PX-588cedde82ce560a2361ccab