Porous Ceramic Preforms Dedicated for Local Reinforcement Subjected to the Squeeze Casting Infiltration Process
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems
ISSN
1232-9312
EISSN
2300-1186
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3/2015
Strony od-do
75-82
Numer tomu
98
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
metal matrix composites
squeeze casting
pl
Kompozyty metalowo-ceramiczne
prasowanie w stanie ciekłym.
Streszczenia
Język
en
Treść
An attempt was made to obtain ceramic preforms with different contributions of porosity. Compressive strength tests were carried out to estimate the ability of ceramic preforms to be utilised in the process of squeeze casting for the fabricating of metal matrix composites. The achieved ceramic preforms were subjected to the squeeze infiltration process, and materials with much higher mechanical properties relative to monolithic materials were obtained.
Język
pl
Treść
Podjęto próbę uzyskania preform ceramicznych o różnym stopniu porowatości. Przeprowadzono badania ich wytrzymałości na ściskanie w celu określenia możliwości ich zastosowania w procesie otrzymywania kompozytów metalowo- -ceramicznych technologią prasowania w stanie ciekłym. Otrzymane preformy poddano infiltracji ciśnieniowej i otrzymano kompozyty o znacząco wyższych właściwościach wytrzymałościowych w stosunku do odlewów monolitycznych.
Cechy publikacji
Budowa i eksploatacja maszyn
Inżynieria materiałowa
Machinery construction and operation
Materials science
discipline:Metalurgia
discipline:Metallurgy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:571807