Mechanical properties of polyamide-6 nanocomposites with different content of montmorillonite
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
Modern polymeric materials for environmental applications. Vol. 5, 5th International Seminar, Kraków, 15-17 May 2013 including COST MP1105 Workshop 'Nanoparticles for flame retardancy : challenges and risks'. Iss. 2
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-930641-2-0
Wydawca
Wydaw. Naukowo-Techniczne TEZA
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Mechanical properties of polyamide-6 nanocomposites with different content of montmorillonite
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
49-56
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th International Seminar including COST MP1105 Workshop "Nanocomposites for flame retardancy : challenges and risks"
Początek konferencji
2013-05-15
Koniec konferencji
2013-05-17
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-36410