Badania przydatności sond spektroskopowych do monitorowania procesów fotopolimeryzacji hybrydowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1. T. 3
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-63068-46-3
Wydawca
Creativetime
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Badania przydatności sond spektroskopowych do monitorowania procesów fotopolimeryzacji hybrydowej
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
852-857
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Konferencja Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki
Początek konferencji
2014-12-06
Koniec konferencji
2014-12-13
Lokalizacja konferencji
Kraków, Łódź
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-58414