Badania efektywności układów 1-aminonaftaleno-2-karbonitryli do roli fotosensybilizatorów procesów polimeryzacji kationowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
I Kongres Młodych Ludzi Nauki : wizja, nauka, postęp : publikacje pokonferencyjne
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-65180-02-5
Wydawca
Traicon S.C
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Badania efektywności układów 1-aminonaftaleno-2-karbonitryli do roli fotosensybilizatorów procesów polimeryzacji kationowej
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
57-62
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
I Kongres Młodych Ludzi Nauki – wizja, nauka, postęp
Początek konferencji
2015-05-09
Koniec konferencji
2015-05-09
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-58417