Self-activated carbons based on biomass for application in supercapacitors
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Chemicznej (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
ISEECap2013, 3-7 June 2013, Taormina, Italy: book of abstracts
Data publikacji
2013
ISBN
978-88-8080-145-0
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Self-activated carbons based on biomass for application in supercapacitors
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
98-98
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,07
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
ISEECap2013
Początek konferencji
2013-06-03
Koniec konferencji
2013-06-07
Lokalizacja konferencji
Taormina, Italy
Kraj konferencji
IT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n128724