Removal of low-molecular carboxylic acids from aqueous solutions via diffusion dialysis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Chemicznej (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the IInd International Conference on methods and materials for separation processes: Separation Science - theory and practice 2013, Świrardów Zdrój, Poland, 9-13 June, 2013/ Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-7493-753-5
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Removal of low-molecular carboxylic acids from aqueous solutions via diffusion dialysis
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
93-95
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,20
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The IInd International Conference On Methods And Materials For Separation Processes: Separation Science - Theory And Practice 2013
Początek konferencji
2013-06-09
Koniec konferencji
2013-06-13
Lokalizacja konferencji
Świeradów Zdrój, Poland
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ch0000051730