Extraction of Ni(II), Co(II), Zn(II) and Cu(II) from sulphate solutions with binary mixtures of cyanex 272 and tributyl phosphate or lix 860-I
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Chemicznej (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the IInd International Conference on methods and materials for separation processes: Separation Science - theory and practice 2013, Świrardów Zdrój, Poland, 9-13 June, 2013/ Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-7493-753-5
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Extraction of Ni(II), Co(II), Zn(II) and Cu(II) from sulphate solutions with binary mixtures of cyanex 272 and tributyl phosphate or lix 860-I
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
168-168
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,06
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The IInd International Conference On Methods And Materials For Separation Processes: Separation Science - Theory And Practice 2013
Początek konferencji
2013-06-09
Koniec konferencji
2013-06-13
Lokalizacja konferencji
Świeradów Zdrój, Poland
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ch0000051746