Effect of surface functionalization on the performance of activated carbon as positive and negative electrode in asymmetric aqueous capacitator
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Chemicznej (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
ISEECap2013, 3-7 June 2013, Taormina, Italy: book of abstracts
Data publikacji
2013
ISBN
978-88-8080-145-0
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Effect of surface functionalization on the performance of activated carbon as positive and negative electrode in asymmetric aqueous capacitator
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
106-106
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,07
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
ISEECap2013
Początek konferencji
2013-06-03
Koniec konferencji
2013-06-07
Lokalizacja konferencji
Taormina, Italy
Kraj konferencji
IT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n126967