Application of Pseudo-emulsion Based Hollow Fiber Strip Dispersion (PEHFSD) for Recovery of Zn(II)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Chemicznej (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the IIIrd International Conference on Methods and Materials for Separation Process : Separation Science - Theory and Practice 2015
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-7493-902-7
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Application of Pseudo-emulsion Based Hollow Fiber Strip Dispersion (PEHFSD) for Recovery of Zn(II)
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
116-116
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IIIrd International Conference on Methods and Materials for Separation Process : Separation Science - Theory and Practice 2015, 6-10 September, 2015, Karpacz, Poland
Początek konferencji
2015-09-06
Koniec konferencji
2015-09-10
Lokalizacja konferencji
Karpacz, Poland
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n35406