Ramnolipidy jako reprezentatywny biosurfaktant
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Chemicznej (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Nauka dla środowiska T.1
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-938446-9-2
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Ramnolipidy jako reprezentatywny biosurfaktant
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
69-84
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Nauka dla środowiska przyrodniczego”
Początek konferencji
2015-04-23
Koniec konferencji
2015-04-25
Lokalizacja konferencji
Poznań, Poland
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n60825