Investigation of separation of Zn(II) from Fe(III) with polymer inclusion membranes containing phosphonium ionic liquids
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Chemicznej (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
43rd International Conference of SSCHE, May 23-27 2016, Slovakia
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-89597-35-2
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Investigation of separation of Zn(II) from Fe(III) with polymer inclusion membranes containing phosphonium ionic liquids
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
731-738
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,55
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering
Początek konferencji
2016-05-23
Koniec konferencji
2016-05-27
Lokalizacja konferencji
Tatranske Matliare, Slovac Republic
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n32795