Optimization of the injection molding processes using the Moldflow simulation program on the example of electrical connectors
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Research and applications in structural engineering, mechanics and computation : proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa, 2-4 September 2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-1-138-00061-2
Wydawca
CRC Press/Taylor & Francis Group
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Optimization of the injection molding processes using the Moldflow simulation program on the example of electrical connectors
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
2129-2132
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation
Początek konferencji
2013-09-02
Koniec konferencji
2013-09-04
Lokalizacja konferencji
Cape Town, South Africa
Kraj konferencji
ZA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ch0000051680
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych