Comparison of simulation results of injection molding process obtained by MoldFlow and Moldex3D programs
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Research and applications in structural engineering, mechanics and computation : proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa, 2-4 September 2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-1-138-00061-2
Wydawca
CRC Press/Taylor & Francis Group
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Comparison of simulation results of injection molding process obtained by MoldFlow and Moldex3D programs
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
2133-2135
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation
Początek konferencji
2013-09-02
Koniec konferencji
2013-09-04
Lokalizacja konferencji
Cape Town, South Africa
Kraj konferencji
ZA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ch0000051681
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych