Application of Theory of Constraints to increase production capacity
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
14th International Scientific Conference Automation in Production Planning and Manufacturing, Žilina - Turčianske Teplice, Slovak Republic, 22-24 April, 2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-80-89276-41-7
Wydawca
University of Žilina
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Application of Theory of Constraints to increase production capacity
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
108-115
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
14th International Scientific Conference Automation in Production Planning and Manufacturing
Początek konferencji
2013-04-22
Koniec konferencji
2013-04-24
Lokalizacja konferencji
Žilina - Turčianske Teplice, Slovac Republic
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ch0000051784