The Surface 3D Parameters to Describe the Diffuse Reflective and Emissive Properties of Selected Dielectrics
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
XXI IMEKO World Congress – full papers. T. 1
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-01-05793-3
Wydawca
Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurement
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
The Surface 3D Parameters to Describe the Diffuse Reflective and Emissive Properties of Selected Dielectrics
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1268-1271
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXI IMEKO World Congres „Measurement in Research and Industry”
Początek konferencji
2015-08-30
Koniec konferencji
2015-09-04
Lokalizacja konferencji
Prague, Czech Republic
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n10737