Kwantowa wydajność fotoluminescencji monowarstw Langmuir-Blodgett barwników perylenowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
42nd General Meeting of Polish Physicists, Poznan, September 8th-13th, 2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-936586-0-2
Wydawca
Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Kwantowa wydajność fotoluminescencji monowarstw Langmuir-Blodgett barwników perylenowych
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
215-215
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,06
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XLII Zjazd Fizyków Polskich
Początek konferencji
2013-09-08
Koniec konferencji
2013-09-13
Lokalizacja konferencji
Poznań, Poland
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ch0000052368