Investigation of polymer composites based on acrylate/nanosilica systemusing Raman spectroscopy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
XIIth International Conference on Molecular Spectroskopy : from molecules to nano- and biomaterials, Kraków-Białka Tatrzańska, 8-12 September, 2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-63663-33-9
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Investigation of polymer composites based on acrylate/nanosilica systemusing Raman spectroscopy
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
253-253
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,06
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XIIth International Conference on Molecular Spectroskopy : from molecules to nano- and biomaterials
Początek konferencji
2013-09-08
Koniec konferencji
2013-09-12
Lokalizacja konferencji
Kraków, Poland, Białka Tatrzańska, Polska
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ch0000051722