Analiza wpływu niesymetrii obciążenia na napięcia wyjściowe transformtorów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektryczny (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
IC-SPETO 2015 : XXXVIII Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów, Gliwice-Ustroń, 20-23.05.2015
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-85940-37-1
Wydawca
Politechnika Śląska
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Analiza wpływu niesymetrii obciążenia na napięcia wyjściowe transformtorów
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
47-48
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów : IC-SPETO 2015
Początek konferencji
2015-05-20
Koniec konferencji
2015-05-23
Lokalizacja konferencji
Gliwice-Ustroń, Polska
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n783