Kompensacja nadążna pojemnościowych prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN dla poprawy ciągłosci i jakości zasilania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektryczny (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
XIV Konferencja Naukowa-Techniczna z cyklu "Instalacje elektryczne niskiego, sredniego i wysokiego napiecia" n.t. Stacje Elektroenergetyczne 2016 Poznan, 11 maja 2016 r.
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-940441-5-2
Wydawca
Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Kompensacja nadążna pojemnościowych prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN dla poprawy ciągłosci i jakości zasilania
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
21-27
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XIV Konferencja Naukowa-Techniczna z cyklu "Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia" n.t. Stacje Elektroenergetyczne
Początek konferencji
2016-05-11
Koniec konferencji
2016-05-11
Lokalizacja konferencji
Poznań, Poland
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n30586