A Rough Set Approach to Novel Compounds Activity Prediction Based on Surface Active Properties and Molecular Descriptors
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms : Second International Conference, RSEISP 2014, Held as Part of JRS 2014, Granada and Madrid, Spain, July 9-13, 2014 : proceedings
Data publikacji
2014
ISBN
978-3-319-08728-3
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
A Rough Set Approach to Novel Compounds Activity Prediction Based on Surface Active Properties and Molecular Descriptors
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
153-160
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
2nd International Conference on Rough Sets and Emerging Intelligent Systems Paradigms (RSEISP) held as part of Joint Rough Set Symposium (JRS)
Początek konferencji
2014-07-09
Koniec konferencji
2014-07-13
Lokalizacja konferencji
Madrid, Spain
Kraj konferencji
ES
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ch0000053817