Application of Preprocessing Methods to Imbalanced Clinical Data: An Experimental Study
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Information Technologies in Medicine : 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 : Proceedings, Volume 1
Data publikacji
2016
ISBN
978-3-319-39795-5
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Application of Preprocessing Methods to Imbalanced Clinical Data: An Experimental Study
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
503-515
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th International Conference Information Technologies in Medicine ITIB 2016
Początek konferencji
2016-06-20
Koniec konferencji
2016-06-22
Lokalizacja konferencji
Kamień Śląski, Polska
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n44301
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych