Exhaust Emissions Measurements from a Small Airplane
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
INAIR 2013 : International Conference on Air Transport, Prague, Czech Republic, 13 - 14 November 2014
Data publikacji
2014
ISBN
978-80-554-0944-3
Wydawca
EDIS-Žilina University publishers
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Exhaust Emissions Measurements from a Small Airplane
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
52-58
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
INAIR 2013 : International Conference on Air Transport
Początek konferencji
2014-11-13
Koniec konferencji
2014-11-14
Lokalizacja konferencji
Prague, Czech Republic
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ch0000054179