Aktualne trendy w badaniach emisji zanieczyszczeń z pojazdów transportu masowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Najnowsze technologie w transporcie szynowym : materiały konferencyjne, Warszawa, Józefów, 18-19 listopad, 2014
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7814-326-0
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Aktualne trendy w badaniach emisji zanieczyszczeń z pojazdów transportu masowego
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
59-60
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,13
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Najnowsze technologie w transporcie szynowym
Początek konferencji
2014-11-18
Koniec konferencji
2014-11-19
Lokalizacja konferencji
Warszawa, Poland, Józefów, Poland
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ch0000055882