Methodology of Assessment of Exhaust Gas Flow for a Small Jet Engine
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
TRANSCOM Proceedings 2015 : 11th European Conference of Young Researchers and Scientists : Section 6 Machines and Equipment Transport Means Applied Mechanics, Žilina, Slovak Republic, 22-24 June, 2015
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-554-1048-7
Wydawca
University of Žilina
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Methodology of Assessment of Exhaust Gas Flow for a Small Jet Engine
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
157-161
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,34
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
TRANSCOM Proceedings 2015 : 11th European Conference of Young Researchers and Scientists
Początek konferencji
2015-06-22
Koniec konferencji
2015-06-24
Lokalizacja konferencji
Žilina, Slovac Republic
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n6826