FC-72 and NovecTM 649 boiling on a mini-fin surface coated with carbon nanotubes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Transcom Proceedings 2015 : 11-th European Conference of Young Researchers and Scientists : Section 5 Material Engineering Mechanical Engineering Technologies, Zilina, Slovak Republic, 22-24 June, 2015
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-554-1047-0
Wydawca
University of Žilina
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
FC-72 and NovecTM 649 boiling on a mini-fin surface coated with carbon nanotubes
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
TRANSCOM Proceedings 2015 : 11th European Conference of Young Researchers and Scientists
Początek konferencji
2015-06-22
Koniec konferencji
2015-06-24
Lokalizacja konferencji
Žilina, Slovac Republic
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n36353