Kwantylowa analiza kosztów eksploatacji floty pojazdów transportu masowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport XXI wieku : materiały konferencyjne, Arłamów, 30 sierpnia- 2 września 2016
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7814-553-0
Wydawca
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Kwantylowa analiza kosztów eksploatacji floty pojazdów transportu masowego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
brak
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,06
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport XXI wieku
Początek konferencji
2016-08-30
Koniec konferencji
2016-09-02
Lokalizacja konferencji
Arłamów, Poland
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n29532