Influence of construction mass distribution on walking robots gait stability
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
XXI Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modeling and Simulations MMS 2016, September 6-8, 2016, Hucisko, Poland : book of abstracts
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7193-651-6
Wydawca
Publishing Office of Czestochowa University of Technology
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Influence of construction mass distribution on walking robots gait stability
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
100-100
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXI Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modeling and Simulations MMS 2016
Początek konferencji
2016-09-06
Koniec konferencji
2016-09-08
Lokalizacja konferencji
Częstochowa - Hucisko, Poland
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n31017