Analytical method for determining the center of gravity of human body during propelling manual wheelchair
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
XXI Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modeling and Simulations MMS 2016, September 6-8, 2016, Hucisko, Poland : book of abstracts
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7193-651-6
Wydawca
Publishing Office of Czestochowa University of Technology
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Analytical method for determining the center of gravity of human body during propelling manual wheelchair
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-2
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXI Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modeling and Simulations MMS 2016
Początek konferencji
2016-09-06
Koniec konferencji
2016-09-08
Lokalizacja konferencji
Częstochowa - Hucisko, Poland
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n32099