Methods of high efficiency compression for transmission of spatial representation of motion scenes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), Turin, 29 June 2015-3 July 2015
Data publikacji
2015
ISBN
978-1-4799-7082-7
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Methods of high efficiency compression for transmission of spatial representation of motion scenes
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1-4
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,27
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW)
Początek konferencji
2015-06-29
Koniec konferencji
2015-07-03
Lokalizacja konferencji
Turin, Italy
Kraj konferencji
IT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n2556
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych