Structural response under natural fire of braced barrel shape vault construction
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Applications of Structural Fire Engineering : proceedings of International Conference, Prague, Czech Republik, 19-20 April, 2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-80-01-05204-4
Wydawca
CTU Publishing House
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Structural response under natural fire of braced barrel shape vault construction
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
220-225
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Applications of Structural Fire Engineering
Początek konferencji
2013-04-19
Koniec konferencji
2013-04-20
Lokalizacja konferencji
Prague, Czech Republic
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ch0000052525