Fire performance of composite concrete filled tubular columns exposed to localized fire
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. Vol. 2, Short papers
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-932107-6-3
Wydawca
Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Fire performance of composite concrete filled tubular columns exposed to localized fire
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
775-776
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
PCM-CMM-2015 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics
Początek konferencji
2015-09-08
Koniec konferencji
2015-09-11
Lokalizacja konferencji
Gdańsk, Poland
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n7870