Influence of temperature on dynamic characteristics of structures with VE dampers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015
Data publikacji
2016
ISBN
978-1-138-02906-4
Wydawca
CRC Press
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Influence of temperature on dynamic characteristics of structures with VE dampers
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
341-344
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM)
Początek konferencji
2015-09-08
Koniec konferencji
2015-09-11
Lokalizacja konferencji
Gdansk, Poland
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
n10021