Passive sun tracking of a single evacuated tube collector with the focusing mirror
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
ICPRE 2016 : 2016 IEEE International Conference on Power and Renewable Energy, October 21-23, 2016, Shanghai, China : proceedings. [Pt. 2]
Data publikacji
2016
ISBN
978-1-5090-3067-5
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Passive sun tracking of a single evacuated tube collector with the focusing mirror
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
611-615
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
ICPRE 2016 : International Conference on Power and Renewable Energy
Początek konferencji
2016-10-21
Koniec konferencji
2016-10-23
Lokalizacja konferencji
Shanghai
Kraj konferencji
CN
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-61705