Back to the Sense of the City : 11th VCT International monograph book, Year 2016, July, Krakow
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2016
Główny język publikacji
eng
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
1412
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Centre of Land Policy and Valuations (CPSV)
Miejsce wydania
Barcelona
ISBN
978-84-8157-660-3
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
91.4
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Pozostali redaktorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
11th CTV Back to the Sense of the City : International Conference Virtual City and Territory - 11th Congress Virtual City and Territory
Początek konferencji
2016-07-06
Koniec konferencji
2016-07-08
Lokalizacja konferencji
Krakow
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
BPK-RID-63560