Behavior of masonry arches strengthened with TRM
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
ARCH'13 : Proceedings of the 7th International Conference on Arch Bridges, 2-4 October, Trogir-Split, Croatia : maintenance, assessment and repair
Data publikacji
2013
ISBN
978-953-7621-17-9
Wydawca
SECON-CSSE
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Behavior of masonry arches strengthened with TRM
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
739-746
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
ARCH'13 : 7th International Conference on Arch Bridges
Początek konferencji
2013-10-02
Koniec konferencji
2013-10-04
Lokalizacja konferencji
Trogir-Split
Kraj konferencji
HR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-43683