Synteza nowych 2-arylo-3-fenylo-4-nitro-tetrahydro-1,2-oksazoli w 1,3-dialkiloimidazoliowej cieczy jonowej
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przemysł Chemiczny
ISSN
0033-2496
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
2244-2246
Numer tomu
94
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
synteza
ciecze jonowe
2-arylo-3-fenylo-4-nitro-tetrahydro-1,2-oksazole
Streszczenia
Język
Treść
Praca stanowi podsumowanie kolejnego etapu systematycznych badań nad zastosowaniem cieczy jonowych w syntezie organicznej. Jak wynika z obliczeń kwantowochemicznych, dialkiloimidazoliowe ciecze powinny w poważny sposób katalizować reakcje nitronów z nitroalkenami. Mając to na uwadze postanowiono zdiagnozować możliwość wykorzystania dialkiloimidazoliowych cieczy jonowych w syntezie nowych 2,3-diarylo-4-nitro-tetrahydro-1,2-oksazoli metodą 1,3-dipolarnej cykloadycji nitroetenu do wybranych nitronów. Stereoizomeryczne 2,3-difenylo-4-nitrotetrahydro-1,2-oksazole oraz niektóre ich arylopodstawione analogi opisano we wcześniejszej publikacji. Do ich syntezy zastosowano klasyczne rozpuszczalniki. Obecnie podjęto próbę rozbudowania biblioteki tej klasy związków stosując procedurę preparatywną opartą na zastosowaniu cieczy jonowych, łatwych do materiałowego recyklingu.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
PX-56b49a0c8106eb71826fce69
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych