Osady biogeniczne wypełniające paleopolja w Bydlinie (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) w świetle wybranych metod paleogeograficznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Łódź 2015
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-934417-8-5
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Osady biogeniczne wypełniające paleopolja w Bydlinie (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) w świetle wybranych metod paleogeograficznych
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
51-52
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie"
Początek konferencji
2015-06-10
Koniec konferencji
2015-06-12
Lokalizacja konferencji
Łódź
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Geografia
discipline:Geologia
discipline:Geography
discipline:Geology
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:673277