Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich Cz.I Choroby zakaźne bydła
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2013
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
333
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Miejsce wydania
Lublin
ISBN
987-83-7259-216-3
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
25,6
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Pozostali redaktorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
choroby zakaźne
zwierzęta gospodarskie
choroby bydła
Streszczenia
Język
pl
Treść
Opracowanie obejmuje zagadnienia związane z występowaniem, etiologią, patoge­nezą, symptomatologią, diagnostyką i zwal­czaniem wybranych chorób zakaźnych bydła. Postęp w dziedzinie nauk biologicznych, medycynie weterynaryjnej oraz medycynie i farma­kologii notowany w ostatnich latach przyczynił się do aktualizacji wielu poglądów dotyczących chorób zakaźnych zwierząt. Zaistniała też konieczność uwzględnienia obowiązujących metod diagnostycznych i przepisów prawnych odnośnie chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich podlegających obowiązkowi zwalczania oraz podlegających obowiązkowi rejestracji zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym oraz chorób zakaźnych zwierząt notyfikowanych do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Szerzej opracowano niektóre jednostki chorobowe albo ze względu na zagrożenie, jakie stanowią dla zdrowia publicznego, albo ze względu na nowe dane odnośnie etiologii, kliniki i obowiązujących metod postępowania.
Cechy publikacji
podręcznik
Inne
System-identifier
PX-58b92889d5deb5b74ea26a2f