Ocena właściwości tribologicznych powłok a-C:H i TiAlN smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn (Politechnika Świętokrzyska)
Książka
Tytuł książki
Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
Data publikacji
2016
ISBN
9788363792558
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ocena właściwości tribologicznych powłok a-C:H i TiAlN smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
168-180
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2.12
Hasło encyklopedyczne
Streszczenia
Język
en
Treść
In this paper presents the tribological results of a-C:H and TiAlN coatings deposited on HS6-5-2C steel technique of physical vapor deposition PVD. An observation of the coating structure was carried out using a scanning electron microscope SEM JSM - 7100F. Analysis of the geometric structure of the surface coating before and after tribological tests were performed optical profilometer Talysurf CCI Lite. The tribological tests were performed using T-01 M tester working in combination ball-on-disk in sliding movement. Tests were carried out in under friction with lubrication using cutting fluid containing improved additive - zinc aspartate. Studies have shown that cutting fluid influenced the formation of anti-wear surface layers, which are secured against direct contact of rubbing surfaces. This had the effect of reducing the resistance movement, and in addition has provided protection against corrosion during test.
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych powłok a-C:H i TiAlN osadzanych na stali HS6-5-2C techniką fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD. Obserwacje struktury powłok wykonano mikroskopem skaningowym SEM JSM - 7100F. Natomiast analizę struktury geometrycznej powierzchni tarcz bez powłoki i z powłokami przed oraz po testach tribologicznych wykonano profilometrem optycznym Talysurf CCI Lite. Badania tribologiczne przeprowadzono na testerze T-01 M pracującym w skojarzeniu trącym kula-tarcza w ruchu ślizgowym. Testy zrealizowano w warunkach tarcia ze smarowaniem cieczą chłodząco-smarującą zawierającą dodatek uszlachetniający – asparginian cynku. W miejscu tarcia powstały warstwy graniczne, które zabezpieczyły przed bezpośrednim kontaktem powierzchni współpracujących tarciowo. Warstwy te przyczyniły się do zmniejszenia oporów ruchu oraz zapewniły ochronę antykorozyjną w czasie prowadzenia testów.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
50510