MODEL ANTROPODYNAMICZNY SIEDZĄCEGO CZŁOWIEKA – PROPOZYCJA NOWEJ STRUKTURY MODELU
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn (Politechnika Świętokrzyska)
Książka
Tytuł książki
Badania pojazdów: opracowanie monograficzne : praca zbiorowa
Data publikacji
2014
ISBN
9788372427618
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
MODEL ANTROPODYNAMICZNY SIEDZĄCEGO CZŁOWIEKA – PROPOZYCJA NOWEJ STRUKTURY MODELU
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
203-216
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.70
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
en
Treść
In the report, a new structure is presented for an anthropodynamic model of a human body in a seated position, which can be used to analyze the comfort of vibrating motor vehicle seats. Attention was paid to the results of preliminary experiments, which demonstrated that at least three distinct regions of the human body should be accounted for in the model, since each of them is characterized by a different resonant frequency and different levels of acceleration amplification. The structure of the proposed model is discussed, as well as suitable parameters identified for it. Furthermore, results are compared of computer simulations and experiments conducted on the presented model structure.
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono nową strukturę modelu antropodynamicznego ciała człowieka w pozycji siedzącej, która może być wykorzystywana do analizy komfortu wibracyjnego siedzisk pojazdów samochodowych. Zwrócono uwagę na wyniki wstępnych badań eksperymentalnych, które wskazały iż w modelu należy wyróżnić przynajmniej trzy obszary ciała człowieka, gdyż każdy z nich charakteryzuje się inną częstotliwością rezonansową oraz różnymi poziomami wzmocnienia przyspieszeń. Omówiono strukturę zaproponowanego modelu i zidentyfikowane dla niego parametry. Ponadto porównano wyniki symulacji komputerowej przeprowadzonej dla przedstawionej struktury modelu z wynikami przeprowadzonych badań eksperymentalnych.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
3970