ANALIZA KOSZTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W PRODUKCJI NARZĘDZI METALICZNO-DIAMENTOWYCH
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn (Politechnika Świętokrzyska)
Książka
Tytuł książki
Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
Data publikacji
2016
ISBN
9788363792312
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
ANALIZA KOSZTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W PRODUKCJI NARZĘDZI METALICZNO-DIAMENTOWYCH
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
168-178
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper presents the analysis using copper, nickel, tin and rare earth metals in production of diamond impregnated tools over the past several years. The article is a continuation of the previous work (J. Borowiecka-Jamrozek, J. Lachowski, Technical and economic problems related to production of metallic-diamond tools, XII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Kielce, wrzesień 2014) in which has performed the analysis of production and the price of industrial diamond and cobalt from 1900 year. During the decades of the twentieth century cobalt was used as a primary matrix material in metallic-diamond tools. From a technological point of view, its properties are the best, but the price is very unstable. Therefore, manufacturers of diamond tools are looking for possibility of replacing of cobalt by other material with similar utility properties and lower prices. Research is being conducted on the use of iron-based sintered materials containing copper, nickel, tin and rare earth metals. The study also discusses the physical properties of metals analyzed above, which determine the properties of matrix in metallic-diamond composites. It has also been discussed the factors affecting global prices of metals.
Język
pl
Treść
W prezentowanej pracy przedstawiono analizę wykorzystania miedzi, niklu, cyny i metali ziem rzadkich stosowanych do wytwarzania spieków metaliczno–diamentowych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Artykuł stanowi kontynuację pracy (J. Borowiecka-Jamrozek, J. Lachowski, Technical and economic problems related to production of metallic-diamond tools, XII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Kielce, wrzesień 2014) w której przeprowadzono analizę produkcji cen kobaltu i diamentów przemysłowych od 1900 r. W okresie kilku dziesięcioleci XX wieku stosowano kobalt jako podstawowy materiał osnowy narzędzi metaliczno-diamentowych. Z technologicznego punktu widzenia własności kobaltu są najlepsze, ale cena jest bardzo niestabilna. Dlatego też producenci narzędzi metaliczno-diamentowych poszukują możliwości zastąpienia kobaltu innymi materiałami o zbliżonych własnościach użytkowych a niższych cenach. Prowadzone są badania wykorzystania spieków na bazie żelaza z dodatkiem miedzi, niklu i metali ziem rzadkich. W pracy omówiono fizyczne własności analizowanych powyżej metali, które decydują o własnościach osnowy w kompozytach metaliczno-diamentowych. Omówiono również czynniki wpływające na światowe ceny rozpatrywanych metali.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
46090