Distribution of diatoms and development of diatom-based models for inferring salinity and nutrient concentrations in the southern Baltic coastal lakes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS
ISSN
1029-7006
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
on line
Numer tomu
17
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,10
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EGU 2015
Nazwa konferencji
European Geosciences Union General Assembly 2015
Początek konferencji
2015-04-12
Koniec konferencji
2015-04-17
Lokalizacja konferencji
Vienna
Kraj konferencji
AT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:692589