Should oxytocin be the first choice treatment for heavy draft mares that retained fetal membranes?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medycyny Weterynaryjnej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Książka
Tytuł książki
49. Jahrestagung Physiologie & Pathologie der Fortpflanzung und gleichzeitig 41. Veterinär-Humanmedizinische Gemeinschaftstagung Leipzig, 10. bis 12. Februar 2016 = 49th Annual Conference of Physiology & Pathology of Reproduction and also 41st Joint Conference on Veterinary and Human Reproductive Medicine
Data publikacji
2016
ISBN
978-3-86345-304-6
Wydawca
Gießen DVG Service GmbH
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Should oxytocin be the first choice treatment for heavy draft mares that retained fetal membranes?
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
43
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
49. Jahrestagung Physiologie & Pathologie der Fortpflanzung und gleichzeitig 41. Veterinär-Humanmedizinische Gemeinschaftstagung Leipzig, 10. bis 12. Februar 2016 = 49th Annual Conference of Physiology & Pathology of Reproduction and also 41st Joint Conference on Veterinary and Human Reproductive Medicine
Początek konferencji
10-02-2016
Koniec konferencji
12-02-2016
Lokalizacja konferencji
Leipzig
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000012285