Instytucjonalne „WPYCHANIE” i „WYPYCHANIE” społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Organizacja i Kierowanie
ISSN
0137-5466
EISSN
Wydawca
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
168
Strony od-do
11-20
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,00
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Corporate Social Responsibility
CSR
uwarunkowania instytucjonalne
instytucjonalne „wpychanie” i „wypychanie”
Streszczenia
Język
pl
Treść
W literaturze z zakresu organizacji i zarządzania przeważają dwie hipotezy dotyczące związku między uwarunkowaniami instytucjonalnymi a Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR). W ich świetle CSR jest „odbiciem” (Campbell, 2007) lub „substytutem” (Matten i Moon, 2008) panujących w danym kraju warunków instytucjonalnych. W tym artykule dokonuję krytycznej oceny tych badań oraz wskazuję ich niedociągnięcia i nieścisłości. W oparciu o nie proponuję alternatywny mechanizm wyjaśniający wpływ uwarunkowań instytucjonalnych w danym kraju na społecznie odpowiedzialne zachowania przedsiębiorstw. W świetle niniejszego artykułu silna presja ze strony uwarunkowań instytucjonalnych „wypycha” CSR, podczas gdy słabe instytucje zwiększają skłonność przedsiębiorstw do zachowań społecznie odpowiedzialnych. Przedstawiam również szereg hipotez potwierdzających proponowany mechanizm instytucjonalny.
Język
en
Treść
Research on Corporate Social Responsibility (CSR) has been dominated by two hypotheses seeking to explain the relationship between domestic institutional arrangements and corporate responsible conduct. In the light of these hypotheses CSR either mirrors (Campbell, 2007) or substitutes (Matten and Moon, 2008) the existing institutional setting. In this paper I critically appraise the two studies and highlight their inconsistencies. Further, I offer an alternative institutional mechanism explicating the differences in the CSR uptake between countries. Specifically, I argue that strong institutional pressures crowd out CSR, while weaker institutions mobilize corporate responsible behavior. I aid the paper with several hypotheses supporting the key idea about the link between institutions and CSR.
Cechy publikacji
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Management – field of humanities
Management – field of economics
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Management – field of economics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:684544