Hydroclimatic shifts recorded in peat archive from Ra˛bien' mire (Central Poland) - better understanding of past climate changes using multidisciplinary approach
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS
ISSN
1029-7006
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
5785
Numer tomu
18
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,10
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 9
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
EGU General Assembly 2016
Początek konferencji
2016-04-17
Koniec konferencji
2016-04-22
Lokalizacja konferencji
Wiedeń
Kraj konferencji
AT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Geologia
discipline:Geology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:740138